AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

AIS กำลังรอเห่อของเก่าจากคุณและจากคนไทยทุกคน

เวลาพูดถึง ‘ความเห่อ’ คำที่ผุดขึ้นมาในหัวของหลาย ๆ คนน่าจะเป็นคำว่า ‘เห่อของใหม่’
คงไม่ค่อยมีคนที่จะ ‘เห่อของเก่า’ แต่ AIS กำลังรอเห่อของเก่าจากคุณและจากคนไทยทุกคน

E-Waste เก่าทั้ง 5 ประเภทที่ AIS กำลังตามหา ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต , แบตเตอรี่มือถือ ,

พาวเวอร์แบงก์ , สายชาร์จ และหูฟัง ที่ถ้าเราสามารถรวบรวมได้ 500,000 ชิ้น จะสามารถช่วยเหลือ

สิ่งแวดล้อมได้มากมาย และทำให้สังคมไทยเป็นสังคมใหม่ที่ไร้ E-Waste

แล้ว E-Waste 500,000 ชิ้น สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้เท่าไหร่กัน ?
คำตอบคือ ถ้าเรารีไซเคิล E-Waste ทั้งหมดแบบ 100% จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 5,000,000 กิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์*

หรือถ้าคิดภาพให้ง่ายกว่านั้น จะเท่ากับเราลดการใช้ถุงพลาสติกทั้งหมด 25 ล้านใบ**

หรือสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เทียบเท่าปริมาณการดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ 400,000 ต้น หรือเท่ากับป่า 1,000 ไร่***

ที่คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ๆ เพียงแค่คุณนำ E-Waste ของคุณมาทิ้งกับ AIS ที่จุดทิ้งทั้ง 1,806 จุดทั่วประเทศไทย

สามารถเช็คจุดทิ้งได้ที่ https://ewastethailand.com/drop-point/

*อ้างอิงจากโครงการจุฬา ฯ​ รักษ์โลก
**อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
***อ้างอิงจากโครงการจุฬา ฯ​ รักษ์โลก และ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

#คนไทยไร้EWaste

Recent Post

Close Menu