AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

14 ตุลา… สิ่งที่ถังอยากพูด

หลายคนน่าจะเคยเห็นถังใบหนึ่งตั้งอยู่ใน AIS Shop ตามสาขาต่าง ๆ
แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าพวกมันทำหน้าที่อะไร
หรืออาจจะยังไม่เคยสนใจมันด้วยซ้ำไป

มันจึงอยากออกมาพูดระบายความในใจสักครั้ง…

Recent Post

Close Menu