AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

MISSION E-WASTE(sible) EP.1

MISSION E-WASTE(sible) เป็นรายการที่จะพาทุกคนออกตามหาขยะ E-Waste ว่ามันคืออะไร
E-Waste อันตรายอย่างไร แล้วตอนนี้สถานการณ์ในเมืองไทยเป็นอย่างไรแล้วบ้าง ?

นำโดย กตัญญู สว่างศรี พิธีกรที่จะพาไปลงพื้นที่ขุดคุ้ยหาคำตอบมาเล่าให้ทุกคนฟัง

#MISSIONEWASTEsible #คนไทยไร้EWaste #ThaissaynotoEWaste

Recent Post

Close Menu