AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

รักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนได้ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นจากวิถีในบ้าน

ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี คือวัน Earth day หรือวันคุ้มครองโลก ประกาศโดย โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP) และในปี 2020 วัน Earth day ครบรอบ 50 ปีที่ก่อตั้งมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมชวนให้ทุกคนรวมพลังป้องกันปัญหา ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และทำให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีศักยภาพมากที่สุด 

 

สำหรับปี 2020 นี้ โลกต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อด้านสาธารณสุข วันนี้ภาวะโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้ประเทศเกือบทั่วโลกต้องประกาศปิดเมือง คนไทยต้องเก็บตัวอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing หลายคนทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เรียนจากที่บ้าน (Learn from Home) และเชื่อว่าพนักงานออฟฟิศในช่วงที่ต้อง Work from Home หรือ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้อง Learn from Home มีหลายคนที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน หรือเรียนออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้จำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะให้ธรรมชาติได้มีเวลาฟื้นฟูในช่วงนี้ และเราเองก็สามารถมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้เช่นกัน แม้ในวันที่เราต้องกักตัวอยู่บ้าน

ในช่วงอยู่บ้าน หลายๆ คนใช้เวลาเก็บบ้านเพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรียน หรือเก็บสิ่งของต่างๆ ภายในบ้านก็อาจจะเจอขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้ว เช่น มือถือ แท็บเล็ต แบตเตอรี่มือถือ พาวเวอร์แบงก์ หูฟัง สายชาร์จ ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นขยะที่มีสารอันตราย หากไม่มีการจัดเก็บและนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี ก็จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อมด้วย

จากปัญหาดังกล่าว ทาง AIS จึงได้ทำโครงการ ‘ทิ้ง E-Waste กับ AIS’ เพื่อรณรงค์ให้ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยได้จัดวางถังขยะ E-Waste รองรับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทั่วประเทศ AIS จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาเริ่มต้นดูแลโลกนี้ จากตัวเราเองง่ายๆ เริ่มต้นทำวันนี้ อาจช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้ตลอดกาลก็เป็นไปได้ เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สายชาร์จ หูฟัง และพาวเวอร์แบงก์ ที่ทั้งเก่าและเสียแล้วเก็บอยู่ที่บ้าน แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรกับอุปกรณ์เหล่านี้ 

ระหว่างที่รอสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ เราสามารถทำวิธีง่ายๆ 4 ขั้นตอน ที่จะเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่บ้านอย่างปลอดภัย เพื่อรอวันที่จะได้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งอย่างถูกวิธี ดังนี้

4 วิธี How to เก็บและทิ้ง E-Waste 

  1. โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
    รุ่นที่ถอดแบตเตอรี่ได้ ควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อน
  2. แยกเก็บ E-Waste
    1 อุปกรณ์ ต่อ 1 ถุง หรือแยกห่อกระดาษหลายๆ ชั้น เช่น แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ และหูฟัง
  3. รวบรวมเก็บใส่กล่อง แปะป้ายระบุให้ชัดเจนว่า ‘ขยะอันตราย’
  4. เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดด โดนน้ำ เก็บให้พ้นจากมือเด็ก และไม่อยู่ในห้องนอนหรือห้องครัว ต้องระวังการแตกหัก เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราต้อง Stay Home แต่เราก็สามารถมีส่วนร่วมเล็กๆ ในการรักษ์โลกได้ วันนี้อาจจะเริ่มจากการเก็บแยกขยะ โดยเฉพาะการเก็บขยะอันตรายอย่างขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เพื่อนำไปทิ้งและกำจัดอย่างถูกวิธี

ในวันนี้โลกของเราบอบช้ำมากเกินไปแล้ว สิ่งที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้นั้นไม่ใช่แค่การรับรู้ แต่คือการกระทำ เปลี่ยนพฤติกรรมที่ผิดอยู่ และใช้ชีวิตให้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจะได้กลับมามีโลกที่น่าอยู่อีกครั้ง

อ้างอิง:

สสส. และ TES

Recent Post

Close Menu