AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

AIS WORLD ENVIRONMENT DAY

ในช่วงที่ผ่านมา หลาย ๆ คนที่ Work From Home คงเกิดอาการอยากได้ Gadget ใหม่ ๆ ที่เราคิดว่า ต้องซื้อสิ่งเหล่านี้แหละ ! เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของเรา ! ไม่ว่าจะเป็นมือถือ แท็บเล็ต, หูฟังที่ซื้อมาใหม่ แน่นอนว่าเราต้องเกิดอาการ ‘เห่อขอใหม่’ และลองใช้ ลองเล่นกันอย่างสนุกสนาน ส่วนของเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้ว เราอาจจะวางลืมไว้ในส่วนใดส่วนนึงของบ้าน และเมื่อระยะเวลาผ่านไป ของเก่าเหล่านั้น ก็จะกลายเป็นของถูกทิ้ง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและอันตรายต่อสุขภาพของคุณ หรือแม้แต่ของที่คุณคิดว่า เก็บไว้ ก่อน สักวันคงได้ใช้ หูฟังที่เสียงออกข้างเดียว หรือ พาวเวอร์แบงก์ที่พอซื้อของใหม่ก็ไม่ได้นำของเก่ามากำจัดอย่างถูกวิธี หรืออยากทิ้งแต่ไม่รู้ว่าจะต้องนำไปทิ้งที่ไหน

สิ่งเหล่านี้ เราสามารถเรียกว่า E-Waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถ้ากำจัดอย่างถูกต้องรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เช่น การทิ้งโทรศัพท์มือถือเก่าให้ถูกที่ จะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.6 กิโลกรัม* หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1 ต้นเลยล่ะ

(*อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากโครงการจุฬาฯรักษ์โลก และ เว็บไซต์ creativemove)

 

ถ้าในวันที่ 5 มิถุนายนที่เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก คุณอยากจะเริ่มลงมือทำอะไรเพื่อให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา รอบบ้านเราประเทศไทยของเรา และโลกของเราน่าอยู่ขึ้นอาจจะเริ่มต้นที่คุณนำ E-Waste มาทิ้งให้ถูกที่ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ แท็บเล็ต, พาวเวอร์แบงก์, แบตเตอรี่มือถือ, สายชาร์จ และ หูฟัง นำมาทิ้ง ที่จุดรับทิ้ง AIS E-Waste กว่า 1,800 จุด ทั่วประเทศ เพื่อให้ ‘คนไทยไร้ E-Waste’

ด้วยการที่เราจะเป็นตัวกลางในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกำจัดขยะเหล่านี้แบบไม่ถูกวิธี เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและโลกของเราน่าอยู่ขึ้น

#AISFindEWaste
#WorldEnvironmentDay
#คนไทยไร้EWaste

Recent Post

Close Menu