AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย AIS ชวนทุกคนมาเริ่มต้น
ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกที่ รักษ์โลกใบนี้ไปด้วยกัน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste เป็นขยะอีกชนิดที่อยู่ใกล้ตัว และยังขาดการใส่ใจเกี่ยวกับอันตราย ผู้คนอีกจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้ง และการกำจัดที่ถูกวิธี จึงส่งผลให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยต่อปีจะอยู่ที่ 50 ล้านเมตริกตัน และพบว่ามีเพียง 20% เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง แถมยังมีสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ลองนึกภาพตามว่าถ้าสารเหล่านี้รั่วไหลลงพื้นดินและแหล่งน้ำ ก็จะสะสมและส่งต่อไปในห่วงโซ่อาหาร ไม่ว่าจะสัตว์หรือมนุษย์ได้รับผลกระทบนี้โดยตรง คิดดูว่าน่ากลัวขนาดไหน ถ้าสารอันตรายเหล่านี้เข้าไปอยู่ในร่างกายของเรา

และในปีนี้เอง AIS ได้ทำโครงการ E-Waste จัดวางถังขยะ E-Waste รองรับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทั่วประเทศ เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 

สามารถนำมือถือ สายชาร์จ หูฟัง แบตเตอรี่มือถือ และพาวเวอร์แบงก์ มาทิ้งได้ที่ AIS Shop ทั่วประเทศ 

#ทิ้งEwasteกับAIS #ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย #วันสิ่งแวดล้อมไทย

Recent Post

Close Menu