AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

วิชา ‘ตัวเบา’ เปลี่ยน E-Waste หนักๆ ให้กลายเป็นเบา

ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ว่าด้วยเรื่อง ‘วิชาปล่อยวาง’ กับปัญหาที่เกิดจากการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์
(E-Waste) เอาไว้ ไม่นำไปทิ้งอย่างถูกวิธี จนส่งผลกระทบต่าง ๆ มากมาย (เรียนรู้ ‘วิชาปล่อยวาง’ ได้ที่นี่) ครั้งนี้เราเลยอยากชวนทุกคนมาเรียนรู้ ‘วิชาตัวเบา’ ว่าหลังจากที่เราทิ้งมันอย่างถูกวิธี ส่งผลให้ขยะเหล่านี้ ได้ถูกนำไปรีไซเคิลจาก E-Waste ชิ้นหนัก ๆ ให้กลายเป็นเบา ได้ช่วยส่งต่อประโยชน์และช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมได้มากมายขนาดไหน

ลองนึกถึงโทรศัพท์มือถือสักเครื่อง แค่เครื่องเดียวก็ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ มากมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี สายชาร์จ ฝาครอบ และแผงวงจร** ซึ่งเมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านี้
ก็จะถูกถอดแยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อทำการสกัดเอาสารประกอบมีค่าออกไปใช้งานต่อไป

ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าการรีไซเคิลนั้น ใช้พลังงานน้อยกว่าการถลุงแร่ หรือสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อนำมาผลิตใหม่เสียด้วยซ้ำไป***

เช่น แบตเตอรี่มือถือ เมื่อนำไปรีไซเคิล ก็จะถูกสกัดแยกเอาโลหะจำพวก นิกเกิล โคบอลต์ และทองแดง
ออกมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ สแตนเลส และแม่เหล็ก เป็นต้น****

ทว่าในทางกลับกันแม้จะได้นิกเกิลมา แต่นิกเกิลก็จัดเป็นสารอันตราย ซึ่งหากสัมผัสอย่างต่อเนื่อง ก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้

ดังนั้นการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากนำไปฝังกลบหรือเผาอย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้เรารับสารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ และยังอาจทำให้ปนเปื้อนไปในดิน น้ำ อากาศ จนส่งผลอันตรายต่อ ‘เรา’ ทุกคน และสิ่งแวดล้อมในที่สุด*****

ก่อนทิ้งจึงควรคัดแยกขยะเสียก่อน เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ
ภายใต้นโยบาย Zero Landfill ที่ AIS ให้ความสำคัญ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยปราศจากการฝังกลบ หรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เราจึงอยากชวนทุกคนมาทิ้ง 5 E-Waste เหล่านี้ กับ AIS (โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์ สายชาร์จ และ หูฟัง) ณ จุดทิ้งกว่า 1,800 จุดทั่วประเทศ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา

สามารถเช็กจุดทิ้ง E-Waste กับ AIS ได้ที่ https://ewastethailand.com/drop-point/

ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใหญ่ สามารถติดต่อทิ้งขยะได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน หรือติดต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป***

#คนไทยไร้EWaste #ThaissaynotoEWaste

*อ้างอิงจาก https://ewastethailand.com/e-waste-letting-go-th/
**อ้างอิงจาก วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ.com
***อ้างอิงจาก dailynews.co.th
****อ้างอิงจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร เเละของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*****อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ

Recent Post

Close Menu