AIS E-waste

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

Amount of Collected E-Waste

0

Pieces

บทความ

รักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนได้ง่ายๆ เพียงเริ่มต้นจากวิถีในบ้าน

ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี คือวัน Earth day หรือวันคุ้มครองโลก ประกาศโดย โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP) และในปี 2020 วัน Earth day ครบรอบ 50 ปีที่ก่อตั้งมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมชวนให้ทุกคนรวมพลังป้องกันปัญหา ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และทำให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างม

“ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไหนดี” ดูแลโลกนี้ไปกับ
โหน่ง-วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

“ล่าสุดคนทั่วโลกทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ปีละ 44.7 ล้านตัน เยอะขนาดไหนให้ลองนึกถึงหอไอเฟล 4,500 หอ นี่แค่ปีเดียวนะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ก็ได้”

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย AIS ชวนทุกคนมาเริ่มต้น
ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกที่ รักษ์โลกใบนี้ไปด้วยกัน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste เป็นขยะอีกชนิดที่อยู่ใกล้ตัว และยังขาดการใส่ใจเกี่ยวกับอันตราย ผู้คนอีกจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้ง และการกำจัดที่ถูกวิธี จึงส่งผลให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยต่อปีจะอยู่ที่ 50 ล้านเมตริกตัน และพบว่ามีเพียง 20% เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งไป ผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย และจุดเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง

“โทรศัพท์เครื่องนี้ ต้องทิ้งที่ไหน” เป็นเรื่องจริงอันน่าเศร้าที่คำถามนี้ยังเกิดขึ้นกับหลายๆ คนในโลกยุคใหม่ และน่าเศร้ายิ่งขึ้นไปที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่แม้แต่จะตั้งคำถามนี้ด้วยซ้ำ ไม่ใช่เพราะรู้ว่าควรทิ้งที่ไหน แต่เพราะไม่แม้แต่จะสนใจว่าใครจะจัดการกับโทรศัพท์เครื่องนี้ หลังจากที่มันกลายเป็นขยะไปแล้ว

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย อันตรายที่อาจเปลี่ยนโลกนี้ไปตลอดกาล

“ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล” เมื่อไรที่ได้ยินประโยคนี้ ถึงแม้มันจะฟังดูไกลตัว แต่หัวใจของเราก็มักจะพองโตขึ้นเล็กน้อยด้วยความหวังเสมอ ความหวังที่ว่าสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมชิ้นนี้จะเข้ามาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น มีความสุขมากขึ้น และโลกของเราคงจะสดใสขึ้นได้ไม่มากก็น้อย

กระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี

การกำจัดด้วยวิธีฝังกลบอาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษ และตกค้างในแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน สำหรับ การนำไปเผาทำลายจะเกิดควันพิษส่งผลกระทบต่อ คุณภาพอากาศ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว แต่หากนำซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่ สามารถคัดแยกชิ้นส่วนเพื่อรีไซเคิล เช่น ทองแดง เงิน และพาลาเดียม จะสามารถเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล